Activiteiten

* Het verzamelen van foto’s, kaarten, films, ansichtkaarten, tekeningen, werktuigen;

  Wilt u foto’s of ansichtkaarten van Hoogkerk e.o. afstaan aan de vereniging of bent u in het bezit van foto’s of                                    ansichtkaarten, die u echter wilt houden maar voor korte tijd voor reproductie wilt afstaan, dan wordt dat bijzonder op prijs              gesteld; in dat geval doet de vereniging een dringend beroep op u om contact op te nemen.

* Het aanleggen van een bibliotheek met boeken, tijdschriften, brochures, pamfletten;

  Boeken, tijdschriften e.d. over lokale geschiedenis hebben meestal een beperkte oplage en zijn vaak niet te vinden in                          bibliotheken, waardoor zij over het algemeen onbekend zijn; hebt u zo’n boek of tijdschrift over Hoogkerk, Leegkerk of                    Dorkwerd, dan verzoekt de vereniging u om contact op te nemen.

* Het verrichten van historisch onderzoek;

  Hierbij wordt gedacht aan het gezamenlijk uitzoeken van een historisch onderwerp en hiermee verband houdende activiteiten,          zoals een cursus regionale geschiedenis, het bezoeken van archiefbewaarplaatsen en het organiseren van lezingen en excursies.

* Het verzorgen van publicaties;

  Er is een redactiecommissie, welke artikelen schrijft voor het verenigingsblad “Op de Hoogte”, dat driemaal per jaar verschijnt;        voorop staat een diversiteit aan artikelen, zowel in de tijd als wat betreft de aard van het onderwerp; uiteraard zijn artikelen van        gastschrijvers welkom.

* Overige activiteiten;

  Het bestuur organiseert tweemaal per jaar een vergadering: een jaar- en een ledenvergadering met aansluitend een lezing.

  Het bestuur onderhoudt oorlogsgraven (Hoogkerk) en -monument (Dorkwerd).

  Het bestuur verzorgt een lesuur op school in de wijk Reitdieplanden met aandacht voor een neergestorte Lancaster en omgekomen    bemanning in WOII.

  Een werkgroep Scan- en Documentatiebeheer scant alle foto's en ansichten die vanaf 2001 bij elkaar zijn vergaard; de gescande        foto's zijn ook op onze pagina bij www.beeldbankgroningen te zien.

  Een werkgroep houdt zich bezig met een wisselende tentoonstelling van aanwinsten in het Gabriël Woonzorgcentrum.

  Een werkgroep herstelt de oude begraafplaats vooraan in de Kerkstraat in overleg met Gemeente Groningen en het                            Landschapsbeheer Groningen.

  Een vrijwilliger onderhoudt het rouwkaartenarchief van mensen die ooit in Hoogkerk gewoond hebben of tot hun overlijden in          Hoogkerk hebben gewoond.

  Hebt u een rouwkaart en/of een overlijdensadvertentie, dan wil de HVH die in haar rouwkaartenarchief bewaren (of een kopie          ervan).