Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan door aanmelding bij de ad interim secretaris van het bestuur, mevrouw Ineke Benes-Visser (secretaris@hvhoogkerk.nl).
Het individuele lidmaatschap kost € 20,00 per jaar.

Ook donateurs zijn welkom. Het donateurschap bedraagt minimaal € 5,00 per jaar, maar men ontvangt dan NIET het verenigingsblad blad Op de Hoogte.

Wilt u lid of donateur worden, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in.

Aanmelding 

Lidmaatschap

U stort uw lidmaatschapsgeld op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de Regiobank te Hoogkerk.
Onze hartelijke dank.

Donateur

U stort uw donatie op bankrekeningnummer NL84 RBRB 0954 6435 18 van de Historische Vereniging Hoogkerk bij de SNS Regiobank te Hoogkerk.
Onze hartelijke dank.