Redactie/werkgroepen

Redactie:.............................................................Johan Wobbes, Ineke Benes, Jaap Poel, Henk Jagersma
Eindredacteur:.....................................................Vacant.

E-mail redactie:...................................................secretaris@hvhoogkerk.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lay-out op de Hoogte:.........................................Hans Tiekstra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgroepen Beeldmateriaal (hieronder vallen de werkgroepen Foto's- Scan- en Documentenbeheer)
Coördinator:.........................................................Roel de Jong.
Werkgroep Foto’s:................................................Klaas Twickler, Benne de Jong
Werkgroep Scan- en documentatiebeheer:...........Roel de Jong, Kees Rozema, Janny Middel-Otter, Wieb Ridderbos, Anko Veen, Dini Wilgenhof
E-mail scanteam:..................................................hvhscanteam@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgroep Vitrines:..............................................Dini Wilgenhof
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster:............................................................Benne de Jong
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boek Hoogkerk in Oorlogstijd

Herstel oude begraafplaats