Op de Hoogte

Op de Hoogte” is de uitgave van de Historische Vereniging Hoogkerk en komt driemaal per jaar uit. Het ISSN-nummer is 1571-5612.

Na elke uitgave worden hier enkele artikelen uit eerdere uitgaves gepubliceerd.

-----Auteursrecht-----

Oproep voor auteurs van Op de Hoogte. Het bestuur van de Historische Vereniging Hoogkerk plaatst drie keer per jaar een artikel uit Op de Hoogte op de website van de vereniging. Volgens het auteursrecht moeten de auteurs hiervoor toestemming geven. Als u in het genoemde blad hebt geschreven en u maakt bezwaar tegen het beschikbaar stellen van uw artikel op het internet, stuur dan een e-mail (secretaris@hvhoogkerk.nl) naar het secretariaat van de vereniging, waarin u aangeeft dat uw artikel(en) niet op het internet mag word(en) geplaatst.