2015

Inhoud

Van het bestuur / Nieuwe leden HVH / Overleden in 2014 4

Mobilisarie 1914 - 1918 5

Jaarvergadering en lezing op 16 april a.s. 8

Eindredacteur legt functie neer 8

Een bijzondere dorpsarts 9

Reactie van de lezer (1) 12

Koopman- Duivelin - Dominee 13

Aanwinsten I5

Oproep om te vlaggen op 14 april 2015 I5

Levensboek met zwarte bladzijden, een interview met Wim Antoons 17

Reactie van de lezer (2), (3), (4) en (5) 22

Oorlogsjaren aan de Peizerweg (l) 23 

Oude foto's kijken (foto 36 en foto 37) 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26

Inhoud

Van het bestuur / Nieuwe leden HVH 4

Oorlogsjaren aan de Peizerweg (2) 5

Ingekort jaarverslag 2014 8

Reactie van de lezer (I) / Reactie van de lezer (2) 9

Bijzondere aanwinst / Aanwinsten 10

Het bouwen van een Wijkgebouw l1

Louise Bink, verloskundige in Hoogkerk / Bijknippen of een stukje eraf? 13

'STADZICHT' De markante geschiedenis van een boerenstee met allure...! 15

Oude foto’s kijken l8

Door allen...voor allen... 19

Dethmers & Co (1) 23

Toen en Nu 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26

Inhoud

Van het bestuur / Nieuwe leden HVH 4

Mobilisatie 1914-1918 (2) 5

Uitnodiging: Jaarvergadering en Nieuwjaarsreceptie 6

Louise Bink, verloskundige in Hoogkerk 7

Reconstructíe van het Hoendiep omstreeks 1900 - 1950 / 10            

Oproep: Kool en Wildeboer (later N.V. Betonbouw)/Reacties van de lezers

Deíhmers & Co (2) 11

Aanwinsten 13

Onderhoud oude begraafplaats Hoogkerk 15

Een kerkhof rondom de Hervormde Kerk/ Oproep winterverhalen 20

Barbieren en kappers 21

Toen en Nu 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26