2016

Inhoud

Van het bestuur / Nieuwe leden / Overleden 4

Halfweg "Stad"-Pikkertbuurt 5

Muziektempel 8

Liefdewerk en oud papier 9

65 jaar Vrouwenbond NVV 11

Reacties van lezers 14

Aanwinsten / Achter het behang 15

Albert Polman. 17

De Peizerweg na de bevrijding in 1945 19

3e lustrum Hístorische Vereniging Hoogkerk 21

Oproep: Tjaart van der Molen 21

Halfweg "Stad" 22

Oude foto’s kijken 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26

Inhoud

Colofon / Inhoud 3

Van het bestuur / Ledenmutaties en Beknopt jaarverslag 2015 4

Reactie van de lezer 6

De U.T. Delfiaweg 7

Aanwínsten / Bijzondere aanwínst 10

Keramíek in Hoogkerk 11

De Peizerweg na de bevríjding in I945 (2) 13

Voel woater oet Hoogkerk noar waddenzee 17

Mouskoolstronkerslied 20

Hoogkerker Toneelvereniging 21

30 jaar Sigarenzaak Hindriks 23

Rectificatie / Gedicht 24

Toen en nu 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26

Inhoud

Colofon / Inhoud 3

Vijftien jaar bestuur 4

Van de Redactie / Vijftien jaar (eind)redactie 5

Verdwenen kruidenierswinkel Wilgenhof in Leegkerk 7

Paul (Pauwel) Das 9

Aanwinsten / Ledenmutaties 10

Gebr. Wouthuis, handelaren in veevoeders 11

Reactie van de lezer / Rectificatie 14

Verdwenen bedrijven en middenstanders 17

Verdwenen kwekerij Nimmerdor  21

Kwekerij Groothoff  23

Toen en Nu 24   

Oude foto 's kijken 25

Aan 't werk in Hoogkerk 26