2012

Inhoud

Van het bestuur 4
Binnengekomen reacties vmt lezers 4
Herinneringen van Sjouktje Meijdam-Hazekamp (I) 5
Aanwinsten 9
Rectificatie 9
Reacties' Oproep herinneringen aan evacués' 9
Excursie Emslandlager 10
Bijzondere aanwinsÍen 10
Vierverlaten 11
Herinneringen aan een verdwenen boerderij 15
Matroos Kroes 17
Gevraagd uw verhaal over de sneewoverlast in 1979  17
De Watermolen van de Zuidwending 18
Geefsweer in Hoogkerk 20
Nieuwe leden HVH 21
ReacÍie van de lezer (1) 21
Reactie van de lezer (2) 21
Reactie van de lezer (3) 22
Reactie van de lezer (4) 22
Reacíie van de lezer (5) 22
Reactie van de lezer (6) 22
Nalatenschap met vraagtekens 23
Oude foto's kijken 25
Toen en Nu 26