2019

Inhoud

Van het bestuur, Even voorstellen 4

Verkort jaarverslag van de secretaris 5

Johannes Kooistra (1923-1941) 6

Sprikkenburg,  Ledenmutaties 7

Bijeenkomst 26 april 2019 7

Stoom- en Motorschip ‘Hoogkerk’ 7

Bierbrouwerij Artevelde 8

Correcties 9

Het kleine winkeltje in de Kerkstraat 10

Herdenking bij het Lancastermonument 10

Buurtschap Slaperstil 13

Slaperstil versus Edele heerden 14

Frouwina Rijkens 1904-2003 15

Zomerreisje uit het verleden (1) 17

Zuiderweg 20 De edele heerden van Hoogkerk (4) 24

Aanwinsten 25

Toen en Nu: Sluis en bruggen bij Dorkwerd 26

Inhoud

Van het bestuur 4

Houtzaag-, Olie- ,Koren- en Pelmolens in Hoogkerk 4

De edele heerden van Hoogkerk (deel3 ) 6

Vierverlaten Midwolde; De mooiste route 8

Bakkers en Bakkerijen in Hoogkerk 13

Hoogkerk van 1869 tot de annexatie in 1969 15

De sfeer van de jaren 30 20

Ledenmutaties 21

Plan Zuid 1969 22

Aanwinsten, Reacties van de lezers 23

Oproepen 23

Van de redactie 24

Veeverloskundige en Castreur - een bijzonder beroep 24

Toen en Nu: Sprikkenburg 26

 

 

Inhoud

Van het bestuur, Even voorstellen 4

Van de redactie, Aanwinsten 5

Het Porrenhuis 6

Nieuwjaarsbijeenkomst, Mooi bezit 8

In memoriam: John Gordon Lodge 9

Honderd dagen in de bieten 9

Waiten joe het? 13

Het fotoalbum van Auke Noordhof 14

Het stationskoffiehuis te Vierverlaten 16

Ledenmutaties I8

Juf Poutsma uit 'de Gordel van Smaragd' 18

Correcties, Contributie 2020 20

Begrafenis Lammert Leeuwe 2I

Dank Suikeruníe,21

Zuiderweg (2) 2l

Werkgroep BeeldmaIteriaal  24

Toen en Nu: De Halm en omgeving 26