De Gouwzee

Gepubliceerd op 21 februari 2022 om 19:12

 

Wervingsactie voor het historisch schip de Gouwzee wordt door de Historische Vereniging omarmd.

zie tevens filmpjes op Youtube:
afl.1: https://www.youtube.com/watch?v=1fa7llC3GSs en
afl. 2: https://www.youtube.com/watch?v=fszheWZ1o70&t=80s

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zoals inmiddels bekend is, is er dit jaar aan de UT delfiaweg een steiger aangelegd voor historische schepen. Dit geheel heet dan de Historische Haven de Halm. De opening van deze historische haven zal in april volgend jaar zijn.

De eerste aanzet hierto was een particulier initiatief dat door Hoogkerk en de stad is omarmd. Voor het behartigen van de belangen van de haven is een stichting opgericht. De stichting heeft onder andere ten doel het nautisch-, industrieel- en scheepsbouwverleden van Hoogkerk onder de aandacht te brengen. En dat zou heel goed kunnen in de vorm van een Museumschip, afgemeerd in de Historische Haven De Halm. Deels ingericht als museum en deels als kleinschalig bezoekerscentrum, waarbij het verleden tot de verbeelding spreekt.

Een half jaar geleden diende zich een unieke, niet te missen kans aan. De zeewaardige tjalk De Gouwzee kwam te koop. Dit iconische schip heeft jarenlang in de Noorderhaven in de stad Groningen gelegen. Het verkeert in vrijwel originele staat. De eigenaar was zeer verguld met het idee dat de Gouwzee als museumschip zou worden ingericht en afgemeerd in Hoogkerk. En zo kon de stichting het schip voor een symbolisch bedrag verwerven. De Gouwzee bleek na een verzekeringstechnische keuring in opmerkelijk goede staat. Met die kennis zijn de eerste noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. De Gouwzee kan in zijn huidige staat weer jaren mee.
De Stichting wil het schip nu graag in originele staat herstellen en inrichten als museumschip. Zo wordt het een toeristische attractie in de routenetwerken van de provincie Groningen. En het wordt een project vóór en dóór Hoogkerk.

De verdere restauratie wil de stichting zoveel mogelijk met behulp van vrijwilligers en leerlingen van MBO en HBO uitvoeren, onder professionele begeleiding.

De stichting zoekt nu de middelen om het project te realiseren. Daarvoor doet zij een beroep op subsidies en sponsoring door het lokale bedrijfsleven.

Om dit allemaal voor te bereiden is er een commissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Historische Haven Hoogkerk, VWH en Gemeente Groningen.